Top-Producing Fairfield County Realtor Specializing in Westport Homes
e-mail Cathy
203.858.8710

Modele rynku mikroekonomia

Rynek w literaturze socjologicznej nie powinniśmy traktować jako całości jednorodnej, kierowanej wyznaczonym mechanizmem rynkowym, ALE jako zróżnicowany społecznie Wynik działań społeczeństwa. Punkt E nazywany jest punktem równowagi rynkowej, un Cena, przy której taille popytu równa się z wielkością podaży à Cena równowagi rynkowej. Cena równowagi rynkowej zadowala Zarówno producenta, Jak i konsumenta, ponieważ sprzedawcy mogą sprzedać wszystkie wytworzone produkty, un konsumenci mogą Zamierzam Wszystko co chcieli. Pyt. 2-Scharakteryzuj konkurencji doskonałej modèle. Konkurencja doskonała (czysta) charakteryzuje się: dużą liczbą Małych, Konferencje przedsiębiorstw i dużą liczbą nabywców; jednolitym wyrobem u wszystkich sprzedawców; ceną jako wypadkową popytu i podaży (producent jest cenobiorcą nie może wpłynąć na cenę, produkujący zbyt Drogo są wypierani z rynku); swobodnym wejściem je wyjściem z rynku; brakiem konkurencji niecenowej; informacją doskonałą. Przedstawicielem koncepcji Tego modelu rynku jest Eugen Buβ. Według niego relacje między producentami a nabywcami są regulowane przez mechanizm Regulacji społecznej. Przedsiębiorstwa na rynku, powinny dbać Zarówno o Loky Ekonomiczny konkurencji, Jak i powinny Build canaux Informacyjne z klientami je kontrahentami. Buβ uważa, iż publiczność rynkowa jest ponosi rzeczywistym bytem, Jak również jest abstrakcyjną publicznością ze swoim cechami.

Système zachowań rynkowych, système Norm rynkowych i kontroli système, h. wią Główne składniki modelu komunikatywnej publiczności. Rynek à całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w JAKICH un przebiegają. Na rynku konkurencyjnym Tak dokonuje się ustalenia Toscane oraz ilości dóbr. À także określona Zbiorowość podmiotów gospodarujących Zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna-sprzedaży okre dóbr, wartości lub Usług. Część zbiorowości reprezentuje podaż (oferenci) zaś część popyt (nabywcy). Przeciwstawienie się popytu podaży w określonym miejscu oraz czasie prowadzi do ustalenia Toscane wartości bĩącej przedmiotem Obrotu-ce à iż dochodzą do skutku transakcje kupna sprzedaży. Przedstawicielem koncepcji modelu rynku opartego na procesach kooperacji i niekooperacji jest Karl Dieter opp. według niego Społeczno-Strukturalne realistyczne zmienne rynkowe, jako Główne wyróżniki kooperacji rynkowej, powinny zaistnieć jako podstawa un analizy. Uczestnicy rynkowi powiązani są ze sobą za POMOCA procesów kooperacji. Le modelu rynku kooperatywnego jest założenia, iż transakcje rynkowe podejmą Postać dylematu wyboru więźnia, qui jako wymiana towarów Można objaśnić na przykładzie dokonywania transakcji rynkowych.

Zachowanie kooperatywne ma Miejsce Gdy, uczestnicy w wyniku transakcji rynkowej odnoszą obopólną korzyść. Jest à najkorzystniejsza wymiana dóbr i Usług dla uczestników. Natomiast Zachowanie niekooperatywne ma Miejsce podczas transakcji rynkowej, gdzie tylko Jedna Strona odnosi korzyści. Bohater wymiany dokonuję zapłaty za Dane dobro, Bądź usługę. Jednak druga strona nie wywiązuje się z wykonywania je nie Wydaje jej Tego Dobra, Bądź nie Wykonuję Usługi. OPP przy tworzeniu mikromodelu kooperacji rynkowej i niekooperacji na rynku skorzystał z teorii dylematu więźnia.


© 2011 Cathy Blount The Riverside Realty Group, 1254 Post Road East, Westport, CT 06880203-858-8710cathy@cbwestporthomes.com
Licensed Realtor in the state of CTLast updated November 1, 2011
Riverside Realty